Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Engie E&P Norge AS innen logistikk på Gjøa

Ptil førte i perioden 22. - 27.1.2016 tilsyn med Engie E&P Norge AS (Engie) sin styring og ledelse av materialhåndtering, sikker bruk av løfteutstyr og vedlikehold av løfteutstyr (logistikk) på Gjøa.


Målet med aktiviteten var å vurdere Engie sin kompetanse og ressurser for å sikre selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, sikker bruk av løfteutstyr og vedlikehold av løfteutstyr på Gjøa. Videre var målet å vurdere om styringen var i samsvar med regelverket med hensyn til styrende dokumentasjon og etterlevelse innen logistikk.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til løfteoperasjoner.

Engie har fått frist til 1. april 2016 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77