Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro og barrierestyring på Hammerfest LNG

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 5.-7. juni 2013 tilsyn med elektro og barrierestyring på Hammerfest LNG.


Målet med tilsynsaktivitetene var å verifisere at Hammerfest LNG ivaretar kravene i regelverket relatert til barrierestyring, elektriske anlegg, forebygging av hendelser og modifikasjoner på anlegget.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket i forbindelse med tilsynet.

Det ble identifisert åtte forbedringspunkter. Disse er knyttet til:

  • Utskifting av trykkavlastningsventiler
  • Gjennomføring av studier
  • Utarbeidelse av barrierestrategi og ytelseskrav
  • Elektrisk kontroll av midlertidig utstyr
  • Tydeliggjøring av roller og ansvar til personer som jobber på elektriske anlegg.
  • Utstyr og systemer som skal sikre overtrykk i substasjon
  • Systemer og tiltak som skal hindre at uønskede hendelser oppstår
  • Kunnskap og informasjon om konsekvenser ved eksponering for kulldioksid og kondensatavdamping

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77