Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer - Kristin

Ptil førte i perioden 1.11 – 4.11.2010 tilsyn med Kristin-innretningen. I tilsynet ble det fulgt opp hvordan Statoil ivaretar og sikrer etterlevelse av krav til elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer.


Denne tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptils hovedprioritering Teknisk og operasjonelle barrierer.

Les mer om Ptils hovedprioriteringer for 2010.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møte med driftsorganisasjonen i Trondheim den 1.11 og med påfølgende verifikasjoner og intervju med personell offshore.

Bakgrunn
Kristin er et gasskondensatfelt i Norskehavet som er bygd ut med et havbunnsanlegg med fire rammer og en halvt nedsenkbar innretning for prosessering, Kristin Semi. Kristinfeltet ble satt i drift i 2005. Havbunnsanlegget Tyrihans er knyttet opp til Kristin og startet produksjonen i 2009.

Tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptils hovedprioritering om tekniske og operasjonelle barrierer. Denne hovedprioriteringen har som formål å sikre at tekniske og operasjonelle barrierer ivaretas på en konsekvent måte slik at risikoen for storulykker reduseres så langt som mulig.

Mål
Ptil skal legge premissene for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Målsetningen med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten ivaretas, i forhold til krav i regelverket innenfor tilsynets fagområder.

Resultat
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med god tilrettelegging fra Statoil. Ptils inntrykk er at den generelle tilstanden innenfor tilsynets fagområder er god.

Tilsynsaktiviteten påviste tre avvik fra regelverket. Disse er knyttet til gjennomføring av selskapsinterne tilsyn med elektriske anlegg, oppdatering av teknisk driftsdokumentasjon og isolering av tennkilder ved høyeste nødavstengningsnivå.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77