Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Eldfisk S

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med ConocoPhillips 21.-22. februar 2013.


Mål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan ConocoPhillips sikrer at de
instrumenterte sikkerhetssystemene på Eldfisk S vil møte relevante myndighetskrav, anerkjente standarder og retningslinjer samt selskapets egne krav og prinsipper.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • ytelsesstandarder
  • Safety Integrity Level (SIL)-beregninger


Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkt

Journal 2012/1192

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064