Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ekofisk B

Ptil har ført tilsyn med ConocoPhillips' vurderinger av risikoen for bølger som treffer dekk på Ekofisk B.


Nedsynkingen av Ekofisk- og Eldfiskfeltene øker sannsynligheten for at bølger kan treffe dekkene på innretningene og skape store belastninger på konstruksjonene. Denne problemstillingen har vært et aktuelt tema i Ptils tilsyn gjennom flere år, og ble ytterligere aktualisert ved hendelsen på COSLInnovator sist vinter.

Ptil førte tilsyn med ConocoPhillips' ivaretakelse av denne utfordringen ved møter i selskapets lokaler i Tananger 7. og 8. november 2016.

Det ble ikke påvist noen avvik i dette tilsynet.

Imidlertid ble det påvist forbedringspunkter knyttet til mangelfulle analyser og til verifikasjon av analysene.

ConocoPhillips er bedt om innen 20.1.2017 å svare på hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95