Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ekofisk 2/4 Z

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 7.juni 2013 tilsyn med beredskap og logistikk på Ekofisk 2/4-Z


Mål
Målet med tilsynet er å verifisere at Ekofisk 2/4-Z er bygget i henhold til regelverkets krav innen fagområdet beredskap og logistikk.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • livbåtførere
  • merking og skilting
  • materialhåndtering
  • tilkomst

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95