Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ekofisk 2/4 K og 2/4 B – elektriske anlegg

Ptil førte i perioden 5.8. - 10.8.2016 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til elektriske anlegg.


Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Vi la spesielt vekt på å følge opp hvordan selskapet håndterer utfordringer knyttet til teknisk integritet og elsikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, systemer og utstyr på eldre innretninger.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til melding av fare- og ulykkessituasjoner.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til selskapsinterne krav og oppfølging av kvalifikasjoner og fagkompetanse til elektropersonell.

COPSAS har fått frist til 1. november 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77