Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ekofisk 2/4-C

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Ekofisk 2/4-C og ConocoPhillips i perioden 5.2.2013 til 22.3.2013.


Tilsynet var rettet mot selskapets oppfølging av brønnbarrierer og brønnkontrollutstyr med tilhørende kontrollsystemer.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at ConocoPhillips hadde etablert nødvendige krav og systemer for å sikre at brønnbarrierer og brønnkontrollutstyr med tilhørende kontrollsystemer ble fulgt opp og ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte og at risiko var redusert i tilstrekkelig grad.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til Ytelseskrav til barrierer.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til
• automatisk strømningsventil
• oppdatering av styrende dokumenter

Brev til ConocoPhillips
Tilsynsrapport - Ekofisk 2/4-C

Journal 2013/75
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77