Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Edison Norge AS

Petroleumstilsynet gjennomførte 21.april 2015 tilsyn med Edison Norge AS i forbindelse med selskapets førte boring på norsk sokkel.


Målet med tilsynet var å verifisere at selskapet ivaretar kravene i regelverket, med særlig referanse til rammeforskriften §17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle selskapets styringssystem, og styringsforskriften §6 om styring av helse, miljø og sikkerhet.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Bemanning og kompetanse
  • Styringssystem


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064