Gå til hovedinnhold

Tilsyn med drift og vedlikeholdsstyring - Draupner

Ptil har ført tilsyn med Gassco, rettet mot drift og vedlikehold på Draupner, og hvordan Gassco som operatør ivaretar sitt påseansvar ovenfor Statoil som TSP vedrørende styring av drift og vedlikehold på innretningen.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med et møte på Kårstø 16.9.2010 og møter, samtaler og verifikasjon på innretningen 21.9.–23.9.2010.

Bakgrunn
Draupnerfeltet er et viktig knutepunkt for gassleveransene til kontinentet. I denne forbindelse er vedlikehold, teknisk sikkerhet, risikobasert inspeksjon og generell teknisk tilstand sentrale elementer sett i lys av at innretningen nærmer seg designlevetid.

Gassco planlegger å søke om samtykke til forlenget levetid i 2014.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Gassco som operatør ivaretar sitt påseansvar ovenfor Statoil som TSP vedrørende sin styring av drift og vedlikehold på Draupner.

Resultat
Vi observerte generelt god orden og ryddighet.

Det ble avdekket to avvik innen området kompetanse/ kompetansestyring og opplæring, og innen vedlikeholdsstyring. Planlegging, styring, prioritering og utførelse av vedlikehold var områder vi fant var uklart og vi trenger en nærmere redegjørelse fra Gasscos side på disse punktene.

Utestående vedlikehold ble oppgitt til å være 10 431 timer, men under tilsynet fikk vi informasjon om at dette timetallet ikke var korrekt og høyere enn opplyst.

Det ble videre observert fire områder med rom for forbedring innen nødkraftforsyning, passiv brannbeskyttelse av nødavstengningsventiler, delugedekning samt trening og øvelser.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77