Gå til hovedinnhold

Tilsyn med drift og inspeksjon av fleksible stigerør på Njord A og i Statoil

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med drift og inspeksjon av fleksible stigerør på Njord A og i Statoil i perioden 19.6. – 22.6.2012.


Mål
Målet med aktiviteten var å følge opp hvordan fleksible stigerør blir driftet i Statoil og på Njord A og å følge opp og verifisere tiltak etter granskingene fra Ptil og Statoil i 2011

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • arbeidsprosesser og styringsverktøy
  • selskapets egen oppfølging

Brev til Statoil Petroleum AS
Tilsynsrapport - Njord A

Journal 2012/805

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064