Gå til hovedinnhold

Tilsyn med drift og inspeksjon av fleksible rørledninger i Statoil

Ptil gjennomførte 11.-12.11.2012 tilsyn med drift og inspeksjon av fleksible rørledninger i Statoil. Tilsynsaktiviteten avdekket ingen avvik fra regelverket.


Petroleumstilsynet gjennomførte 11. og 12.11.2012 en tilsynsaktivitet i form av et møte med Statoil, hvor temaet var drift og inspeksjon av fleksible rørledninger.

Det kom ikke fram opplysninger som indikerer avvik fra krav i regelverket. Møtet konkluderte imidlertid med et antall aksjonspunkter som Statoil skal følge opp. Ptil skal ha tilbakemelding på disse aksjonene innen 15.3.2013.


Journal 2012/1069

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064