Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Draugen – A/S Norske Shell

Petroleumstilsynet (Ptil), med bistand fra Luftfartstilsynet, gjennomførte tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen i tidsrommet 10. – 13.12. 2013.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen. Vi ønsket å få presentert hvilke prosesser Shell har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse er kommunisert ut til beredskapsorganisasjon. I tillegg ønsket vi å verifisere robustheten til beredskapsorganisasjonen offshore.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • dokumentasjon
  • merking

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • oppfølging av operasjoner etter øvelser
  • førstehjelpstrening
  • håndtering av delt plattform scenario og bruk av livbåt
  • håndtering av dimensjonerende scenario


Journal 2013/1288

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064