Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Dolphin Drilling

Petroleumstilsynet gjennomførte 14-16.april tilsyn med landorganisasjonen til Dolphin Drilling innen konstruksjonssikkerhet og maritime systemer.


Målet med tilsynet var å verifisere at Dolphin Drilling har et robust system for verifikasjon av konstruksjon og maritime systemer, spesielt rett mot aldringsmekanismer.

I tilsynet ønsket vi å belyse hvordan sikkerheten med aldrende innretninger håndteres, og hvordan læring fra identifiserte aldringsmekanismer og elementer i tidligere hendelser blir anvendt for Borgland Dolphin, Bideford Dolphin og Bredford Dolphin innen konstruksjonssikkerhet og maritime systemer.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064