Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Dolphin AS

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med selskapets oppfølging i Dolphin AS (Dolphin) i perioden 26. september til 8. november 2013.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten er å følge opp at Dolphin sin planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter er i henhold til myndighetenes krav.


Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • sjekkliste i henhold til egne krav
  • Sikring av informasjon som blir mottatt

 

Journal 2013/166

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064