Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Diamond Offshore

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 28.5.2013 og 29.5.2013 et tilsyn med Diamond Offshore knyttet til stabilitet, flyteevne og ballastering for Ocean Vanguard.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Diamond Offshore hadde gode systemer knyttet til stabilitet, flyteevne og ballastering i samsvar med krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • risikoanalysene
  • stabilitetsberegninger
  • bruk av bolster
  • dokumentasjon av opplæring

Journal 2012/1515

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064