Gå til hovedinnhold

Tilsyn med detaljprosjektering av jacketen på Johan Sverdrup RP

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 17. og 18. november 2015 tilsyn med Statoil sin oppfølging av detaljprosjektering av RP-jacketen på Johan Sverdrup.


Statoil har fått godkjent utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Fase 1 på feltet består av fire jacketer. RP-jacketen er på ca. 27.000 tonn, og den største jacketen som er designet av Kværner. Tilsynet ble gjennomført i sluttfasen av prosjekteringen hos Kværner.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Kontroll av analyser
  • Læring og kontinuerlig forbedring
  • Kompetanse
  • Avviksbehandling

Statoil har fått frist til 4.1.16 for å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95