Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Det norske oljeselskap – Ivar Aasen-utbyggingen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 17.-18. juni 2013 en tilsynsaktivitet med Det norske oljeselskaps (Det norske) prosjektstyring og prosjekteringsaktiviteter for Ivar Aasen-utbyggingen.


Mål

Målet med aktiviteten var å vurdere om Det norskes styring av arbeidsmiljø og materialhåndtering for Ivar Aasen-utbyggingen i prosjekteringsfasen var tilstrekkelig til å sikre samsvar med gjeldende krav til styring i den aktuelle prosjektfasen.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • materialhåndtering
  • ilandføring av borekaks


Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • planlegging
  • oppfølging av underleverandører
  • system for oppfølging av grensesnitt
  • arbeidsmiljøanalyser
  • kravsetting og kommunikasjon

Journal 2013/523

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77