Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA – Ivar Aasen utbyggingsprosjekt

Ptil gjennomførte 9.-11. juni 2015 tilsyn med Det norske oljeselskap ASAs (Det norske) barrierestyring i utbyggingsprosjektet for Ivar Aasen.


Målet med tilsynet var å følge opp Det norske sin etablering og implementering av styringssystem som skal sikre etterlevelse av regelverkskrav til risiko –og barrierestyring i et livsløpsperspektiv.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Brannvarighet
  • Brannskille
  • Tennkildekontroll

Det norske har fått frist til 7.8.2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00