Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Ivar Aasen

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 20.-24.10.2014 tilsyn med Det norske oljeselskap ASA (Det norske) og hovedleverandørens prosjektstyring i utbyggingsprosjektet for Ivar Aasen.


Målet med tilsynet var å verifisere Det Norske og leverandørens prosjektstyring som er relevant for å oppnå en robust løsning i samsvar med regelverkets krav.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • System og arbeidsmetodikk
  • Kapasitet og kompetanse
  • Brannslukking
  • Dokumentasjon
  • Støy

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064