Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA – Ivar Aasen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 23.-25. april 2014 tilsyn med Det norske oljeselskap ASAs (Det norske) oppfølging av Ivar Aasen-prosjektet.


Mål
Målet var å verifisere at prosjekteringen av de bærende konstruksjonene var i samsvar med gjeldende regelverk.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Redundanskontroller
  • Dokumentasjon
  • Avviksbehandling
  • Utmattingsklassifiseringen av jacketelementer


Journal 2014/11

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064