Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA – Ivar Aasen

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 29.-31.10.2013 tilsyn med Det norske oljeselskap ASA (Det norske) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring i utbyggingsprosjektet for Ivar Aasen.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Det norske sin etablering og implementering av styringssystem sikrer etterlevelse av regelverkets krav til risiko- og barrierestyring i et livsløpsperspektiv.

Resultat
Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

 • trykkavlastning av trykktanker
 • brannvannssystemet
 • designlastene for brann og eksplosjon

Videre ble det identifisert åtte forbedringspunkter knyttet til:

 • system for styring av barrierer
 • risikoanalysen (QRA)
 • rømningstunnel og mønstringsområde
 • værbeskyttelse
 • vanntåkeanleggene
 • sikkerhetskritiske ventiler
 • gassløft brønner
 • tennkildekontroll og ATEX

 

Journal 2013/758

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064