Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 11.-18. mars 2015 tilsyn med Det norske oljeselskap ASA (Det Norske) sin egen oppfølging av sammenslåingen med Marathon Oil Norge AS (MONAS).


Målet med tilsynet var å verifisere at Det norske følger opp sammenslåingsprosessen med MONAS i henhold til regelverket.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til involvering av arbeidstakere.

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkt.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.