Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA – Alvheim

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Det norske oljeselskap (Det norske) sin tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Alvheim for egne ansatte og for ansatte hos entreprenører.


Målet for tilsynsaktiviteten var å verifisere at operatøren er i samsvar med regelverkets krav vedrørende tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning gjennom arbeidstakerrepresentanter, vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til funksjonstid til arbeidsgiverrepresentanter i K-AMU.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Involvering av arbeidstakere
  • Kjennskap til og bruk av K-AMU

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77