Gå til hovedinnhold

Tilsyn med design av tekniske barrierer på Goliat FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 24.-26.5.2011 tilsyn med utforming og bruk av tekniske barrierer på Goliat FPSO.


Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten var forankret i Ptils hovedprioritering om tekniske og operasjonelle barrierer. Tilsynet var spesielt rettet mot etablering og utforming av utvalgte barrierer og knytning mot regelverk, standarder, interne krav, risikorelaterte analyser og vurderinger.

Mål
Målet med tilsynet var å vurdere hvordan ENI sikrer ivaretakelse av sikkerhetskritiske barrierer på en helhetlig og konsistent måte, samt følger opp at designløsningene på Goliat FPSO møter regelverkets krav og forutsetninger i plan for utbygging og drift. Tilsynet var begrenset til fagområdene prosess- sikkerhet og teknisk sikkerhet.

Resultat
Gjennom tilsynet fikk vi belyst utvalgte tema innen prosessikkerhet og teknisk sikkerhet. Arbeidet med prosjekteringen av FPSOen var ca. 65 % ferdig, og fabrikasjon var planlagt startet 1.juni.

Det ble identifisert ett avvik knyttet til barrierestyring.

Videre ble det identifisert tre forbedringsområder knyttet til:

  • Erfaringskunnskap
  • Nødavstengingssystem
  • CAP-panelet

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064