Gå til hovedinnhold

Tilsyn med design av Ekofisk

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 16. – 23.6.2011 tilsyn med ConocoPhillips (COPSAS) styring av arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet knyttet til bygging av ny brønnhodeplattform, 2/4 Z, på Ekofisk.


Tilsynet ble lagt godt til rette for fra COPSAS' og Aker Solutions side.

Bakgrunn
COPSAS prosjekterer og bygger ny brønnhodeplattform på Ekofisk. Tilsynet var en del av Ptils oppfølging av prosjektet.

Mål
Målsetningen var å verifisere at prosjektering skjer i samsvar med bestemmelser i regelverket, anerkjente normer, operatørens egne krav og at de ulike aktørene bidrar til gode og hensiktsmessige løsninger.

Videre var målet med aktiviteten å undersøke om de ulike aktørene har forståelse av regelverkets krav til arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet og om de har etablert hensiktsmessige styringssystemer for oppfølging.

En viktig del av tilsynet var også å verifisere at COPSAS har tilrettelagt for gode prosesser for arbeidstakermedvirkning og innspill fra driftsorganisasjonen.

Resultat
Det er vårt inntrykk at COPSAS og Aker Solutions har etablert og satt i verk gode systemer for styring av prosjektet og at prosjektorganisasjonen er bemannet med erfarent personell som har gode kunnskaper om norsk regelverk og standarder.

Ingen av observasjonene som ble gjort under tilsynet er blitt definert som avvik. 

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til: 

  • Arbeidsmiljøaktiviteter
  • Erfaringsrapporter
  • Konsistent bruk av begrepet DAL
     

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064