Gå til hovedinnhold

Tilsyn med COSLPromoter

7. juni og 8. juni førte vi tilsyn med COSLPromoter knyttet til styring av integritet innen konstruksjoner og marine systemer.


Målet med tilsynet var å få bekreftet at COSLPromoter har gode systemer knyttet til verifikasjon av konstruksjon og marine systemer, spesifikt rettet mot inspeksjonsomfang, metoder og vurderinger av inspeksjonsresultater.

Tilsynet påviste ingen avvik fra krav i regelverket.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til verifikasjon av vanntette ventiler i ventilasjonsanlegget og ytelseskrav til lukketid for håndpumpestengning av vanntette dører.

COSL er bedt om innen 15. juli 2017 å melde tilbake hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77