Gå til hovedinnhold

Tilsyn med COSLPromoter

Vi har ført tilsyn med COSLPromoter på området konstruksjonssikkerhet.


I dagene 27. og 28. april 2017 førte vi tilsyn med driftsorganisasjonen til COSLPromoter i selskapets lokaler på Forus i Stavanger.

Formålet med tilsynet var å få bekreftet at COSL har gode systemer for verifikasjon av konstruksjoner og marine systemer, spesifikt med hensyn til inspeksjonsomfang, metoder og vurdering av inspeksjonsresultater.

Tilsynet påviste ingen avvik fra krav i regelverket.

Det ble imidlertid identifisert et forbedringspunkt knyttet til ytelseskrav til lukketid for vanntette dører.

COSL er bedt om innen 19. juni 2017 å melde tilbake hvordan forbedringspunktet blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95