Gå til hovedinnhold

Tilsyn med COSL Drilling AS – oppfølging av forankringssystemer

Petroleumstilsynet gjennomførte 15.-16. september 2015 tilsyn med COSLs oppfølging av forankringssystemer.


Fra 2010 til 2015 har det vært flere linebrudd på norsk sokkel, COSL har i denne perioden hatt et dobbeltlinebrudd med COSL Pioneer.

Målet for tilsynet var verifisere at COSL har et system for å ivareta lærdom av egne og andres hendelser for å redusere sannsynlighet for nye linebrudd.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til modellforsøk etter oppgradering.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Granskinger og oppfølging av granskinger
  • Trening og øvelser
  • Prosedyrer
  • Inspeksjon av nedre ledehjul

COSL drilling as har fått frist til 23.oktober med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77