Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – styring av beredskap

Vi har ført tilsyn med ConocoPhillips sin styring av beredskap i en tid med effektiviseringsprosesser.


Målet med tilsynet er å verifisere at ConocoPhillips i en periode med effektiviseringsprosesser opprettholder en robust beredskap.

Det ble identifisert ett avvik knyttet til sikkerhet ved MOB-operasjoner.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til merking og skilting, og HMS-håndbok.

ConocoPhillips har fått frist til 9. mai 2017 med å redegjøre for hvordan observasjonene vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77