Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS - Ekofisk 2/4

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med ConocoPhillips i perioden 11.3.2014 til 16.6.2014. Tilsynet var rettet mot selskapets forberedelser og planer for permanent plugging og forlating av brønnene på Ekofisk 2/4.


Mål
Målet med tilsynet er å følge opp de brønnspesifikke vurderingene som ligger til grunn for planleggingen av pluggeoperasjonene, identifiserte utfordringer og selskapets oppfølging av disse, plassering av barrierer og verifikasjon av risikovurderinger, kompetanse og opplæring.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkt knyttet til:

  • Ny teknologi og verifikasjon av bruk
  • Barrierer
  • Fjerning av brønnhoder