Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips Norge AS – Eldfisk 2/7

Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn 15.-16.oktober 2012 med ConocoPhillips (CoPNo) og Eldfisk 2/7.


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp hvordan CoPNo ivaretar regelverkets krav til vedlikeholdsstyring.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • formidling av informasjon
  • dokumentasjon
  • vedlikeholdseffektivitet
  • vedlikeholdsprogram
  • oppfølging av boreentreprenør

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til bruk av midlertidig utstyr.

Brev til ConocoPhillips

Tilsynsrapport – Eldfisk 2/7

Journal 2012/1014
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064