Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips - kveilerørsaktiviteter på Ekofisk

Ptil gjennomførte i perioden 20.4.-30.9.2010 tilsyn med ConcoPhillips Skandinavia, BJ Services AS og Seawell AS sin styring av brønn- og boreaktiviteter på Ekofiskfeltet.


Denne tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptils hovedprioritering Tekniske og operasjonelle barrierer.

Les mer om Ptils hovedprioriteringer for 2010.

20.4.2010 gjennomførte Petroleumstilsynet tilsynsmøte med ConocoPhillips og BJ Services sin styring av kveilerørsaktiviteter på Ekofisk. Vi videreførte denne aktiviteten i perioden 27.9.2010 – 30.9.2010 med samtaler og tekniske verifikasjon i forhold til ConocoPhillips, BJ Services og Seawell sine bore- og brønnaktiviteter på Ekofiskfeltet.

I tidsrommet for tilsynsaktiviteten pågikk i alt tre aktiviteter på feltet, kveilerørsoperasjon på Ekofisk M samt bore- og kabeloperasjon på Ekofisk X-innretningen.

Bakgrunn
En av Ptils hovedprioriteringer for 2010 er oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer. Ptil har i denne tilsynsaktiviteten fulgt opp operatørens og leverandørens HMS-styring i bore- og brønnområdet og foretatt vurdering av selskapenes ivaretakelse egne krav samt gjeldende krav i regelverk og standarder.

I tillegg ønsket Ptil spesifikt for denne oppgaven å føre tilsyn med planlegging og gjennomføring av kveilerørsaktiviteter utført av ConocoPhillips og BJ for å verifisere forholdene som inngår i kvalitetsstyring av brønnintervensjonsaktiveter på Ekofisk feltet.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å få økt oppmerksomhet om planlegging og gjennomføring av kveilerørsoperasjoner. Med dette tilsynet ønsker Ptil å bidra til videreutvikling av kveilerørsutstyr, forebygging av risikoforhold og tiltak for å unngå uønskede hendelser.

Formålet var å etterprøve selskapenes etterlevelse av myndighetskrav og selskapsinterne krav i forhold til trykkontrollkompetanse, risikoforståelse, arbeidsmiljøforhold i planlegging og gjennomføring av operasjonene. I tillegg ønsket Ptil å verifisere tekniske forhold under operasjon og drift i bore- og brønnområdet.

Resultat
Selskapene gjør et omfattende planleggingsarbeid i forbindelse med bore- og brønnaktiviteter på Ekofiskfeltet. Det pågår flere samtidige aktiviteter hvor integrerte operasjoner har en mer sentral rolle enn tidligere. Samtidig var det utfordringer knyttet til utnyttelse av integrerte operasjoner.

Under tilsynsaktiviteten på Ekofisk M og X registrerte vi to avviksforhold:

I tillegg registrerte vi i alt sju forbedringsområder vedrørende samhandling i bore- og brønnaktiviteter, gjennomføring av operasjonelle risikovurderinger, opplæring og trykkontrolltrening og forbedring av kveilerørsutstyr, samt noen enkeltstående forhold innenfor arbeidsmiljøet i bore- og brønnområdene på Ekofisk M og X.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77