Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – Eldfisk A, B og FTP

Petroleumstilsynet gjennomførte 1.-4. juni 2015 tilsyn med ConocoPhillips as (COPSAS) sin styring av arbeidsmiljøforhold på Eldfisk A, B og FTP i forbindelse med søknad om levetidsforlengelse.


Målet med tilsynet var å verifisere at COPSAS har etablert et fungerende styringssystem som medfører at risikoforhold for grupper av arbeidstakere er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold er fullt ut forsvarlig.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Beslutningsgrunnlag for tiltak på arbeidsmiljøområdet
  • Verifikasjon og oppfølging

ConocoPhillips har fått frist til 28.8.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.
 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00