Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – Eldfisk 2/7-S

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med styring av beredskap og materialhåndtering på Eldfisk 2/7-S i tidsrommet 24.-26. mars 2014.


Mål
Målet med tilsynet var å vurdere om Eldfisk 2/7-S er bygget i henhold til regelverkets krav innen beredskap og materialhåndtering.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Løfteutstyr
  • Materialhåndteringsplan

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Livbåtløsning Eldfisk Kompleks
  • Prosedyrer
  • Opplæring
  • Materialhåndtering


Journal 2014/79

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064