Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – Ekofisk C og J

Petroleumstilsynet gjennomførte 18.6-28.8 2015 tilsyn med ConocoPhillips sin vedlikeholdsstyring på Ekofisk C og J.


Målet med tilsynet var å vurdere hvordan ConocoPhillips sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav som selskapet har lagt til grunn for vedlikeholdsstyring for Ekofisk J og C.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til konsekvensklassifisering, planlegging og prioritering.

ConocoPhillips har fått frist til 28.oktober 2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00