Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – Ekofisk

I perioden 17. til 21. september førte vi tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) sin styring knyttet til logistikk, kran og løft, stillas og tilkomstteknikk inkludert arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at forhold relatert til styring av logistikk, stillas og tilkomstteknikk inkludert arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning i forbindelse med aktiviteter på Ekofisk 2/4 J, M, Z, L, B og K møter relevante krav i HMS-regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Kontroll av MOB-båt forløper
  • Tilkomst til offshorekran
  • Oppfølging av stillas
  • Arbeidsmiljø for ISO personell

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Tilrettelegging for materialhåndtering
  • Sikkerhetsmerking i felt
  • Lokale prosedyrer
  • Bruksanvisning for løfteinnretninger og løfteredskaper

COPSAS har fått frist til 16. november 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77