Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – Ekofisk 2/4

Ptil gjennomførte sammen med Meteorologisk institutt 5.-7.mai 2015 tilsyn med ConocoPhillips styring av naturdatainnsamling på Ekofisk Senter.


Målet med tilsynet var å verifisere at relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata samt den tekniske tilstanden på system og utstyr på Ekofisk Senter er i samsvar med regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til måling av sjøtemperatur.

ConocoPhillips har fått frist til 1.8.2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00