Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips as – Eldfisk

I perioden 20.-24. februar 2017 førte vi tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia as (CoPSAS) sin tilrettelegging for logistikk, arbeid i høyden og arbeidstakermedvirkning på Eldfisk.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere etterlevelse av selskapet sine egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold vedrørende CoPSAS sin styring av logistikk og tilrettelegging for materialhåndtering, kran og løft, og arbeid i høyden på Eldfisk.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Stillas
  • Vernetjeneste

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Tekniske forhold
  • Dokumentasjon og sikkerhetsmerking

CoPSAS har fått frist til 31. mai 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77