Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips

Ptil gjennomførte 9.april 2015 tilsyn med ConocoPhillips (COPSA) sin identifisering, håndtering og oppfølging av avvik.


Målet med tilsynet var å vurderer hvordan ConocoPhillips følger opp kravene i regelverket knyttet til avvik.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkter.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00