Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhilips – Ekofisk 2/4 K-B

Petroleumstilsynet gjennomførte med bistand fra Luftfartstilsynet (LT) tilsyn med ConocoPhilips (CoPSAS) sin styring av beredskap, inkludert helikopteroperasjoner på Ekofisk 2/4-K-B.


Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere ledelsens styring med beredskap og helikopteroperasjoner på Ekofisk 2/4-K-B, og verifisere i hvilken grad styringstiltak er implementert om bord.

Resultat
Det ble ikke avdekket avvik knyttet til styring av beredskap under tilsynet, men det er identifisert noen forhold med potensiale for forbedring.

LT gjorde observasjoner knyttet til helikopteroperasjoner/-dekk.