Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønnhodeutmatting i Statoil

I perioden 1.-14. desember 2017 førte vi tilsyn med brønnhodeutmatting i Statoil.


Mål
Målet med tilsynet var å se til at problemstillinger knyttet til brønnhodeutmatting er adressert og at boreoperasjoner subsea blir gjennomført i henhold til selskapenes egne krav og krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Styring av endringer
  • Brønnbarrierer

Statoil har fått frist til 9. februar 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77