Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BPs egen oppfølging

Ptil har ført tilsyn med hvordan BP ivaretar krav til egen oppfølging.


Gjennom denne tilsynsaktiviteten ønsket Ptil å følge opp at BP Norge AS´ planlegging, gjennomføring og forbedring av egne oppfølgingsaktiviteter er i samsvar med krav i regelverket.

Tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptils hovedprioritering "Ledelse og storulykkesrisiko", som blant annet omfatter tilsyn med hvordan ledelsen i selskapene arbeider for å holde oversikt over egen virksomhet. Aktiviteten inngår i en tilsynsserie som ble igangsatt i 2013, og som har som mål å vurdere flere selskapers prosesser og systemer for egen oppfølging.

Tilsynet ble gjennomført i BPs lokaler på Forus 16. og 17. oktober 2014.

Det ble ikke påvist avvik fra krav i regelverket under dette tilsynet.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til

  • Sammenheng mellom risikostyringsprosessen og planlegging av oppfølgingsaktiviteter
  • Samlet vurdering av oppfølgingsaktiviteter
     

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77