Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BP – Valhall DP

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 27.1. – 3.3. 2016 tilsyn med BPs planlegging og gjennomføring av permanent plugging og forlating (PP&A) av brønner på Valhall DP.


Målet med tilsynsaktiviteten var å dokumentere at selskapets etablerte prosesser og planer for permanent plugging av brønnene på Valhall DP er i henhold til regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Barriereytelse
  • Oppdatering av strategi for barrierer
  • Kvalifisering og bruk av ny teknologi og nye metoder

BP har fått frist til 21.april 2016 for å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77