Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BP Norge AS – Tambar

Petroleumstilsynet gjennomførte 31.10-8.11.13 tilsyn med BP Norge AS (BP), og med produksjonsinnretningen Tambar.


Mål
Målet med aktiviteten var å vurdere hvordan BP møter regelverkets krav innenfor vedlikeholdsstyring, konstruksjonssikkerhet og arbeidsmiljø.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • PA-anlegget (public announcement)
  • kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøforholdene
  • opplæring i arbeidsmiljøforhold
  • oppfølging av selskapets styringssystemer
  • oppfølging av risikoeksponering
  • utstyr og lasteområder

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til ventiler.
 

Journal 2013/693

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064