Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BP Norge AS – Skarv FPSO

Petroleumstilsynet gjennomførte 29. april 2014 tilsyn med BP Norge AS (BP) sin styring av lasteoperasjoner fra Skarv FPSO til skytteltankskip.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere operatørens organisering og ansvarsfordeling for lastesystemet, lasteoperasjoner og skytteltanker, gjeldende styrende dokumentasjon. Videre hvilke risikovurderinger som er lagt til grunn for systemutformingen, system for vedlikeholdsstyring, oppfølgingen av skytteltankskip og erfaringsoverføring.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Risiko i lastesystemet og klassifisering
  • Vedlikeholdsstyring

 

Journal 2014/326

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064