Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BP- effektiviseringsprosesser

Ptil har i perioden februar til mai 2016 gjennomført tilsyn med BP sine effektiviseringsprosesser i et HM-perspektiv.


Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at BP sin styring av effektiviserings- og kostnadsreduksjonsprosesser gjennomføres i henhold til myndighetenes krav samt at BP gjennomfører disse aktivitetene slik at helse-, miljø-, og sikkerhetsrisiko identifiseres og følges opp, og at mulige HMS gevinster identifiseres og realiseres.

Ptil fikk presentert BP sine prosesser for å effektivisere og optimalisere selskapet for å tilpasse seg et endret kostnadsbilde. Prosessen gjennomføres i to faser; fase 1 i 2015, fase 2 i 2016/2017, og ble delt inn i fire hovedområder; aktivitetsreduksjoner, effektivitetsforbedringer, leverandørkjeden og administrasjonskostnader.

BP har presentert at det er lagt mye ressurser i å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag i forbindelse med de pågående effektiviseringsprosessene. Relevante deler av organisasjonen uttrykker at de har vært involvert i dette arbeidet. Ptil vil videre adressere mulige konsekvenser av effektiviseringsprosessene i våre øvrige tilsynsaktiviteter mot selskapet fremover.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95