Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bore- og brønnserviceselskap

I første halvdel av 2017 førte vi tilsyn med fem entreprenører og deres involvering ved planlegging og utførelse av bore- og brønnoperasjoner.


Aktiviteten ble gjennomført som en møteserie med Baker Hughes Norge as, Archer as, Halliburton as, GE Oil & Gas og Schlumberger Norge as.

Mål
Målet med dette tilsynet var kunnskapsinnhenting vedrørende boreentreprenør- og brønnserviceselskapene sin deltakelse i planleggingsprosessen og gjennomføringen av bore- og brønnoperasjoner(boring, komplettering, intervensjon, plugging og forlating).

Gjennom denne møteserien har vi fått kjennskap til ulike utfordringer i industrien knyttet til:

  • Involvering/deltakelse
  • Erfaringsoverføring/læring
  • Risikoidentifiseringsprosessen
  • Detaljprosedyrer (DOP/RAP)
  • Organisering, kompetanse og kapasitet

Vi vil følge opp dette gjennom planlagte og pågående tilsyn i forbindelse med planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95