Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bølger i dekk på Veslefrikk B

31. august 2017 førte vi tilsyn med Statoil Petroleum ASA (Statoil) og bølger i dekk på Veslefrikk B.


Mål
Målet med tilsynet var å få en status på Statoil sin egen oppfølging for å sikre halvt nedsenkbare produksjonsinnretninger og strekkstaginnretninger mot bølger i dekk. Vi ønsket også å få innsikt i Statoil sine rutiner og kriterier dersom tiltak er nødvendige for å sikre innretningene i gitte sjøtilstander. Denne oppgaven var spesielt rettet mot Veslefrikk B, mens de øvrige innretningene dekkes av et planlagt møte i oktober.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til beslutningsgrunnlag fra analysene.

Statoil har fått frist til 26. oktober 2017 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95