Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BG Norges styring av Knarr feltutbygging

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 8.12.2011 tilsyn med BG Norges (BG) styring av Knarr feltutbygging.


Mål
Målet med tilsynet var å undersøke selskapets etterlevelse av krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med Knarr feltutvikling, herunder ivaretakelse av påseansvaret ovenfor leverandører.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Inspeksjons- og testplan for FPSO-skroget
  • Styring av prosjektdokumentasjon
  • Oppfølging av hovedleverandør

 

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77